UMAKART
ABOUT GALLERY - O GALERII

EN

The goal of Gallery Umakart is to directly present contemporary art, such as videoart, installations, conceptual art and performances, works of students and graduates from FaVU (faculty of fine arts) to passers by on the street.

CZ

Galerii Umakart je nezávislou studentskou platformou orientující se zejména na prezentaci tvorby nastupujících autorů.
S ohledem na fakt, že prostor galerie využívá výkladní skříně neobsazeného obchodu je divákům umožněna jedinečná příležitost „navštívit“ galerii 24 hodin denně. Důležitým prvkem tohoto specifického výstavního prostoru ovšem zůstává jeho schopnost sociální a kulturní interakce.

AKTUÁLNI VÝSTAVA

Which War Is Yours?
Datum 12/03 - 08/04 2019
Natália Drevenáková
Téma identity na pozadí války, chápané jak v celospolečenském kontextu světového dění, tak v přeneseném smyslu jako subjektivní životní boj o vlastní sebeurčení (s ostatními i sami se sebou). Výstava je první z řady akcí tématizujících průniky módy, teorie a současného vizuálního umění připravených hostující kurátorkou Karolínou Kohoutkovou.
KATALOG