UMAKART
ABOUT GALLERY - O GALERII

EN

The goal of Gallery Umakart is to directly present contemporary art, such as videoart, installations, conceptual art and performances, works of students and graduates from FaVU (faculty of fine arts) to passers by on the street.

CZ

Galerii Umakart je nezávislou studentskou platformou orientující se zejména na prezentaci tvorby nastupujících autorů.
S ohledem na fakt, že prostor galerie využívá výkladní skříně neobsazeného obchodu je divákům umožněna jedinečná příležitost „navštívit“ galerii 24 hodin denně. Důležitým prvkem tohoto specifického výstavního prostoru ovšem zůstává jeho schopnost sociální a kulturní interakce.

AKTUÁLNI VÝSTAVA

Slavland
Datum 11/01 - 01/02 2022
Jiří Ferenc & David Holubec
Nacházíme se v časoprostoru, kde se minulé střetává se současným, plánované s nahodilým, vykonstuované s autentickým. Ať už spolu tyto definice zhmotnělé v rozestavěných budovách, výlohách non-stopů nebo domácích vychytávkách se svým okolím ladí či zápasí, vytváří pozoruhodný obraz o našem společném živobytí teď a tady. Tyto prapodivné kompozice přítomnosti tvoříme více méně bezděčně, většinou z praktických nebo ekonomických důvodů. Poskytují však důl…
KATALOG