UMAKART
ABOUT GALLERY - O GALERII

EN

The goal of Gallery Umakart is to directly present contemporary art, such as videoart, installations, conceptual art and performances, works of students and graduates from FaVU (faculty of fine arts) to passers by on the street.

CZ

Galerii Umakart je nezávislou studentskou platformou orientující se zejména na prezentaci tvorby nastupujících autorů.
S ohledem na fakt, že prostor galerie využívá výkladní skříně neobsazeného obchodu je divákům umožněna jedinečná příležitost „navštívit“ galerii 24 hodin denně. Důležitým prvkem tohoto specifického výstavního prostoru ovšem zůstává jeho schopnost sociální a kulturní interakce.

AKTUÁLNI VÝSTAVA

Tenkrát v džungli
Datum 16/10 - 12/11 2023
Veronika Richterová
Letošní kurátorský záměr soužití s přírodou naplňuje Veronika Richterová svými biomorfními instalacemi. Prostor galerie zaplněný objekty připomíná neproniknutelnou džungli se spletí bujné vegetace. Romantický název odkazuje k dobám, kdy panenskou přírodu objevoval člověk, v tomto případě objevuje možnosti materiálu každodenního užívání, který je často přehlížený a považovaný za zbytný. Veronika Richterová je průkopnicí tzv. Pet-artu a průběžn…
KATALOG