UMAKART
ABOUT GALLERY - O GALERII

EN

The goal of Gallery Umakart is to directly present contemporary art, such as videoart, installations, conceptual art and performances, works of students and graduates from FaVU (faculty of fine arts) to passers by on the street.

CZ

Galerii Umakart je nezávislou studentskou platformou orientující se zejména na prezentaci tvorby nastupujících autorů.
S ohledem na fakt, že prostor galerie využívá výkladní skříně neobsazeného obchodu je divákům umožněna jedinečná příležitost „navštívit“ galerii 24 hodin denně. Důležitým prvkem tohoto specifického výstavního prostoru ovšem zůstává jeho schopnost sociální a kulturní interakce.

AKTUÁLNI VÝSTAVA

Terapie pohodlnosti, hnojivo pro duši
Datum 04/10 - 30/10 2022
Kristýna Krutilová
Kristýna Krutilová (*1995) je absolventkou ateliéru Malba I na Ostravské univerzitě a v současnosti žije a pracuje v Jeseníku. Ve své práci tematizuje přímé zkušenosti ze soběstačného bydlení na venkově. Díky přirozenému pohybu v cykličnosti přírody a úniku z anonymního prostředí města zachycuje vztah člověka k půdě a obracení se zpět k primárním potřebám. Skrze denní kontakt s přírodou a vědomou intenzivní péči o krajinu otevírá otázky spirituality a hledání katarze ve …
KATALOG